A Surján IKSZT-ben lehetőséget biztosítunk különféle tanfolyamok, oktatások, nyelvi órák, táncórák, előadások, esküvők, lakodalmak, kulturális és egyéb témájú összejövetelek, programok lebonyolítására. Nagytermünk és házasságkötő termünk légkondicionált. Kulturált megjelenéssel, berendezéssel várjuk leendő bérlőinket!

 

 

Nagyterem

 

- Akadálymentesen megközelíthető

- Légkondícionált

- Színpad, hangosítás

- Befogadóképesség: 80-100 fő előadások, 50-60 fő lakodalmak, ülőhelyes zenés-táncos rendezvények esetén

- Ideális előadások, zenekari próbák, lakodalmak, osztálytalálkozók, táncoktatás stb. lebonyolításának helyszínéül

- Bérleti díja:

a.) nyári időszakban (április 15.- október 15.): 8000 Ft / alkalom

b.) téli időszakban: 12.000 Ft / alkalom

 

 

 

 

 

 

Házasságkötő terem

 

- Légkondícionált

- Befogadóképessége: 50-60 fő + állóhelyek 20 fő

- Kizárólag házasságkötésre és egyedi elbírálás alapján reprezentatív rendezvényekre

- Bérleti díja:

a.) nyári időszakban (április 15.- október 15.): 10.000 Ft / alkalom

b.) téli időszakban: 15.000 Ft / alkalom

 

 

 

 

 

 

 

Kisterem (Tárgyalóterem)

 

- Akadálymentesen megközelíthető

- Bérelhető projektor

- Befogadóképesség: 20-25 fő

- Ideális céges megbeszélésekre, kisebb létszámú előadásokra, prezentációkra, termékbemutatókra

- Bérleti díja:

a.) nyári időszakban (április 15.- október 15.): 5.000 Ft / alkalom

b.) téli időszakban: 8.000 Ft / alkalom

 

* A felsorolt ingatlanok bérbeadása, haszonbérbe adása az általános forgalmi adóról szóló 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentesek.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

- Az IKSZT termeinek házirendje az ott tartózkodók számára kötelezően betartandó.

- A bérleti díjakra vonatkozó információk nem minősülnek ajánlattételnek, a díjváltozás jogát fenntartjuk!

- A bérlemények épületét, a hozzá tartozó berendezési- és felszerelési tárgyakat az ott tartózkodók a rendeltetésüknek megfelelően kötelesek használni, kötelesek állagukat megóvni.

- Amennyiben az épületben vagy a berendezési- illetve felszerelési tárgyakban az ott tartózkodók kárt okoznak, kötelesek azokat a Ptk. 339. §.-ban rögzített általános kártérítési szabályoknak megfelelően megtéríteni.

- Az épületben okozott károk esetében a károkozó a helyreállítás költségét, a berendezési- és felszerelési tárgyak tekintetében a bérleményekre vonatkozó leltári jegyzékében szereplő tárgyak mindenkori bolti értékét - az elhasználódását is figyelembe véve – kell megtéríteni.

- Károkozás esetében azonnali kártérítést a helyszínen az önkormányzat házi pénztárába befizetve kell megtéríteni, a későbbi kárrendezés esetén felelősségvállaló nyilatkozat aláírásával az önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára átutalandó a nyilatkozatban meghatározott határidőig.

- A bérbeadó önkormányzat - a jogszabály keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása és érvényesítése kapcsán az épületek hasznosításával kapcsolatban a tudomására jutottak.