H i r d e t m é n y

 

 

Szentbalázs Község Önkormányzata pályázatot ír ki szociális célú tűzifa támogatásra.

 

A támogatásra azok pályázhatnak, akik:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

         aa) aktív korúak ellátására,

         ab) időskorúak járadékára,

         ac) lakásfenntartási támogatásra,  

    jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, továbbá

c) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum        250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft).

 

Kérelem formanyomtatványt a helyi hivatalban lehet igényelni, melyhez mellékelni kell:

 

-         jövedelemigazolást,

-         határozatot (aktív korúak ellátásról, időskorúak járadékáról, lakásfenntartási támogatásról illetve a halmozottan hátrányos helyzetről)

-         nyugdíjról szóló igazolást vagy nyugdíjszelvényt

-         közfoglalkoztatás esetén közfoglalkoztatási szerződést.

 

Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy a rövid határidőre való tekintettel hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos kérelem esetén a kérelmek elutasításra kerülnek!

 

Háztartásonként csak egy kérelem támogatható.

 

A pályázat végső benyújtási határideje: 2017. november 30.

 

Szentbalázs, 2017. november 20.

 

 

                                                                                     dr. Tornyos Gábor s.k

                                                                                          polgármester

Délután 15 óra és délelőtt 9 óra között tilos az erdőterületek látogatása!

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., mint vadászatra jogosult, erdőlátogatási tilalmat rendel el, az intenzív vadásztatás miatt előálló fokozott balesetveszély, valamint a vad mind magasabb értéken történő hasznosításának sikere érdekében.

A SEFAG Zrt. a 2009. évi XXXVII. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja értelmében

szeptember 1. és szeptember 30. között - bizonyos területeken október 31-ig

minden nap 15.00 és másnap reggel 09.00 óráig terjedő időszakban részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el.

Részleges erdőlátogatási tilalom alá tartozó vadászterületek:

  • Szántódi vadászterület
  • Kelet-zselici vadászterület
  • Nyugat-zselici vadászterület
  • Iharosi vadászterület
  • Zsitfapusztai vadászterület
  • Lábodi vadászterület
  • Segesdi vadászterület
  • Középrigóci vadászterület

A tilalmat megszegőkkel szemben a SEFAG Zrt. eljárást indít, mely súlyos pénzbírsággal záródhat!

 

 

Dr. Gordán Rita fogorvos és a fogorvosi ügyelet felújítás miatt elköltözik az Ezredév utca 13. szám alól.

 

A doktornőt és a fogorvosi ügyeletet 2017. május 30. után változatlan rendelési idővel, előre láthatólag egy évig a következő elérhetőségeken találják a betegek:

 

• Kaposvár, Irányi Dániel utca 12-14.
• Telefon (doktornőé és a fogorvosi ügyeleté is): 82/333-058

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Nagy Gábor háziorvos, dr. Gyánó Barna házi gyermekorvos, valamint a központi háziorvosi ügyelet felújítás miatt az Ezredév utca 13. szám alól elköltözik.

 

Az érintett orvosokat és az ügyeletet 2017. június 2. után változatlan rendelési idővel, előre láthatólag 1 évig, a következő elérhetőségeken találják a betegek:

 

Kaposi Mór Oktató Kórház, volt baleseti ambulancia épülete (ügyelet megközelítése a Kórház Németh István fasori bejárata felől).

 

Telefonszámok:


Központi Ügyelet: 82/333-060
Dr. Gyánó Barna: 82/333-059
Dr. Nagy Gábor: 82/333-061