H i r d e t m é n y

 

 

Szentbalázs Község Önkormányzata pályázatot ír ki szociális célú tűzifa támogatásra.

 

A támogatásra azok pályázhatnak, akik:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

         aa) aktív korúak ellátására,

         ab) időskorúak járadékára,

         ac) lakásfenntartási támogatásra,  

    jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, továbbá

c) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum        250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft).

 

Kérelem formanyomtatványt a helyi hivatalban lehet igényelni, melyhez mellékelni kell:

 

-         jövedelemigazolást,

-         határozatot (aktív korúak ellátásról, időskorúak járadékáról, lakásfenntartási támogatásról illetve a halmozottan hátrányos helyzetről)

-         nyugdíjról szóló igazolást vagy nyugdíjszelvényt

-         közfoglalkoztatás esetén közfoglalkoztatási szerződést.

 

Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy a rövid határidőre való tekintettel hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos kérelem esetén a kérelmek elutasításra kerülnek!

 

Háztartásonként csak egy kérelem támogatható.

 

A pályázat végső benyújtási határideje: 2017. november 30.

 

Szentbalázs, 2017. november 20.

 

 

                                                                                     dr. Tornyos Gábor s.k

                                                                                          polgármester