HIRDETMÉNY

 

Szentbalázs településképi arculati kézikönyv és településképi rendeletpartnerségi egyeztetéséről

 

Tájékoztatjuk Szentbalázs község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, Szentbalázsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, Szentbalázsi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, valamint a történelmi egyházat, hogy Szentbalázs község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Szentbalázs településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendelet valamint „Szentbalázs településképi arculati kézikönyve és településképi rendelet” az önkormányzat honlapján megtekinthető.

 

A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2017. december 18-ig) a Polgármesterhez címzett (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.) papír alapon írásban benyújtott levélben véleményezhetik a tervezetet, amely megtekinthető lesz a szentbalazs.hu honlapon.

 
(Település arculati kézikönyv letöltése itt: https://drive.google.com/open?id=1gpL4dSZUhiq5HovyOLMQT_7__-5FA-gq

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a TAK bemutatásával kapcsolatban 2017. december 18-án 17.30 órakor lakossági fórumot tartunk a Szentbalázsi IKSZT nagytermében  (7472 Szentbalázs, Fő u. 82.).

 

Szentbalázs, 2017. december 08.

 

 

 

                                                                                                          dr. Tornyos Gábor

                                                                                                             polgármester sk.