HIRDETMÉNY

 

Szentbalázs településképi arculati kézikönyv és településképi rendeletpartnerségi egyeztetéséről

 

Tájékoztatjuk Szentbalázs község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, Szentbalázsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, Szentbalázsi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, valamint a történelmi egyházat, hogy Szentbalázs község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Szentbalázs településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendelet valamint „Szentbalázs településképi arculati kézikönyve és településképi rendelet” az önkormányzat honlapján megtekinthető.

 

A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2017. december 18-ig) a Polgármesterhez címzett (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.) papír alapon írásban benyújtott levélben véleményezhetik a tervezetet, amely megtekinthető lesz a szentbalazs.hu honlapon.

 
(Település arculati kézikönyv letöltése itt: https://drive.google.com/open?id=1gpL4dSZUhiq5HovyOLMQT_7__-5FA-gq

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a TAK bemutatásával kapcsolatban 2017. december 18-án 17.30 órakor lakossági fórumot tartunk a Szentbalázsi IKSZT nagytermében  (7472 Szentbalázs, Fő u. 82.).

 

Szentbalázs, 2017. december 08.

 

 

 

                                                                                                          dr. Tornyos Gábor

                                                                                                             polgármester sk.

Kedves Szentbalázsiak és Környékbeliek!

 

A szentbalázsi Postakirendeltség december 4-én, 5-én, valamint december 25-től január 1-ig ZÁRVA tart!

 

Kérik szíves megértésüket!

H i r d e t m é n y

 

 

Szentbalázs Község Önkormányzata pályázatot ír ki szociális célú tűzifa támogatásra.

 

A támogatásra azok pályázhatnak, akik:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

         aa) aktív korúak ellátására,

         ab) időskorúak járadékára,

         ac) lakásfenntartási támogatásra,  

    jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, továbbá

c) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum        250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft).

 

Kérelem formanyomtatványt a helyi hivatalban lehet igényelni, melyhez mellékelni kell:

 

-         jövedelemigazolást,

-         határozatot (aktív korúak ellátásról, időskorúak járadékáról, lakásfenntartási támogatásról illetve a halmozottan hátrányos helyzetről)

-         nyugdíjról szóló igazolást vagy nyugdíjszelvényt

-         közfoglalkoztatás esetén közfoglalkoztatási szerződést.

 

Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy a rövid határidőre való tekintettel hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos kérelem esetén a kérelmek elutasításra kerülnek!

 

Háztartásonként csak egy kérelem támogatható.

 

A pályázat végső benyújtási határideje: 2017. november 30.

 

Szentbalázs, 2017. november 20.

 

 

                                                                                     dr. Tornyos Gábor s.k

                                                                                          polgármester

Dr. Gordán Rita fogorvos és a fogorvosi ügyelet felújítás miatt elköltözik az Ezredév utca 13. szám alól.

 

A doktornőt és a fogorvosi ügyeletet 2017. május 30. után változatlan rendelési idővel, előre láthatólag egy évig a következő elérhetőségeken találják a betegek:

 

• Kaposvár, Irányi Dániel utca 12-14.
• Telefon (doktornőé és a fogorvosi ügyeleté is): 82/333-058