Feltöltés, módosítás alatt!

 

Ügyintéző: 
Elérhetőség: 82 / 569 - 016
Email: ado.szentbalazs @ kapos-net.hu 

Szentbalázs Község Önkormányzatánál bevezetésre került adókkal kapcsolatos fontosabb tudnivalók

1. Magánszemélyek kommunális adója:  .... Ft/év

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén:

- a magánszemély tulajdonában levő lakás,
- nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga, 
- zártkertben nem lakás céljára szolgáló egyéb épület (gazdasági épület, hétvégi ház, présház, tároló, függetlenül a terület közművesítettségi fokától és az épület nagyságától. 

 

2. Gépjárműadó:

A gépjárműadó mértéke személyszállító gépjárművek - kivéve az autóbusz - után:

- a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben  .... Ft / kilowatt,
- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben  .... Ft / kilowatt,
- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben  .... Ft / kilowatt,
- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben .... Ft / kilowatt,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években  .... Ft /kilowatt.

Az autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi önsúlya, valamint a tehergépjármű önsúlya + raksúly 50 %-a minden megkezdett 100 kilogrammja után  .... Ft. 

 

3. Idegenforgalmi adó:  .... Ft /fő/vendégéjszaka 

 

4. Iparűzési adó:  .... %