Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése

 

KIFÜ szerepe a projektben:

Projekt gazda

Projekt azonosító:

GINOP-3.3.1-16-2016-00001

Indítás:

2016

Zárás:

2018
 

Projekt rövid leírása:

A társadalmi egyenlőtlenségek egyik jelenkori dimenziója az egyes társadalmi csoportok közti jelentős különbség a digitális eszközökhöz és tartalmakhoz való hozzáférés és hozzáértés tekintetében. A „digitális szakadék” jelensége napjaink információs társadalmának olyan össztársadalmi problémája, mely jelentős mértékben kihathat az ország gazdasági – munkanélküliség, gazdasági versenyképesség- és szociális –társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása- folyamataira egyaránt.  Ebből kiindulva a projekt indokoltsága elsősorban az elsődleges és a másodlagos digitális megosztottság jelenségére alapul.
 
Jelen projekt a digitális szakadék csökkentését célozza meg a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésén keresztül. A közösségi internet hozzáférési pontok, és az ott tevékenykedő Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentor)  eddiginél aktívabb és szélesebb körű szerepvállalásához szükséges erőforrások (infrastruktúra, IKT készségek fejlesztése, szolgáltatások bővítése) biztosításával lehetőség nyílik arra, hogy a digitális készségekkel még nem rendelkező magánszemélyek számára országos szinten a konvergencia régiókban, nagy földrajzi lefedettséggel biztosítsuk az informatikai eszközökhöz való hozzáférést, és a DJP Mentorokon keresztül a megfelelő szakértelmet, hozzáértést.
 
A projekt 4 fő szakmai pillér mentén fejti ki tevékenységét:
 
1. PILLÉR: Infrastruktúra fejlesztési pillér, amelynek eredményeként az egyes támogatott közösségi internet hozzáférési pontokon megvalósul a Wifi hálózatok és menedzsment központ kiépítése, valamint hozzáférhetővé válik a felhasználói informatikai eszközök parkja.
 
2. PILLÉR: A DJP Mentor tudástár létrehozása, azaz a közösségi internet hozzáférési pontokon tevékenykedő DJP Mentorok munkáját támogató információk strukturált formában való összegyűjtése és elérhetővé tétele online felületen, a branding tevékenység részeként meghatározandó (pl. Digitális Jólét Program Hálózat Tudásbázis) név alatt.
 
3. PILLÉR: DJP Mentor képzési rendszer kialakítása, amelynek keretében minden, támogatást elnyert közösségi internet hozzáférési pontok legalább egy DJP Mentora számára kötelezően elvégzendő képzés kidolgozása és lebonyolítása történik meg, ezáltal biztosítva a Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pont) nyújtott szolgáltatások egységes színvonalú ellátását, egyenletes szakmai színvonalát és presztízsét.
 
4. PILLÉR: Arculat megújítása. Az eMagyarország Program és eMagyarország Pontok arculata 2009-ben került kidolgozásra, azóta minden kommunikációs és marketing eszközön a kidolgozott logó és nagyrészt az akkor kidolgozott arculati elemek kerültek feltüntetésre. Az eMagyarország Program újabb mérföldkőhöz érkezett, a hálózat újrapozícionálása érdekében a Hálózat elnevezése is megváltozott (eMagyarország Pontok helyett Digitális Jólét Program Pontok). Ennek hangsúlyozása és tudatosítása érdekében a teljes Hálózat arculatának megújítása a cél.
 
A projekt fizikai megvalósításának határideje:
2018.12.31. 

 

A kedvezményezett neve: Szentbalázs Község Önkormányzata

Elérhető pályázati csomag:

- 3 db laptop és szoftverek

- 2 db tablet

- 2 db okostelefon

- 1 db projektor

- 1 db multifunkcionális eszköz

- 2 db Wifi Access Point

 

Pályázati csomag specifikáció

Műleírás kivitelezési munkálatokhoz

Tájékoztatás általános szerződési feltételekről